Tuyển dụng

Cán bộ Kỹ thuật hồ sơ

Cán bộ Kỹ thuật hồ sơ

 28/05/2019 |  0 |  1926

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Cán Bộ Kỹ Thuật phụ trách Hồ sơ

Xem thêm
Tuyển dụng Kỹ thuật hiện trường

Tuyển dụng Kỹ thuật hiện trường

 28/05/2019 |  0 |  1602

Công ty Cổ phần Bắc Phương cần tuyển

Xem thêm
Nhân viên Thủ kho

Nhân viên Thủ kho

 28/05/2019 |  0 |  1947

Công ty Cổ phần Bắc Phương cần tuyển

Xem thêm
Tuyển dụng Kế toán Giá thành

Tuyển dụng Kế toán Giá thành

 09/10/2018 |  0 |  1304

Xem thêm
Thông tin tuyển dụng Công nhân lái máy xúc lật

Thông tin tuyển dụng Công nhân lái máy xúc lật

 01/08/2016 |  0 |  9079

Công ty Cổ phần Bắc Phương tuyển dụng Công nhân lái máy xúc lật

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Kỹ Thuật ( Phụ Trách Hiện Trường và Phụ Trách Hồ Sơ)

Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Kỹ Thuật ( Phụ Trách Hiện Trường và Phụ Trách Hồ Sơ)

 01/08/2016 |  0 |  16980

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Cán Bộ Kỹ Thuật ( Phụ Trách Hiện Trường và Phụ Trách Hồ Sơ)

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Thủ kho công trường

Thông báo tuyển dụng Thủ kho công trường

 31/07/2016 |  0 |  10525

Công ty Cổ phần Bắc Phương tuyển dụng Thủ kho công trường

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Nhân viên

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Nhân viên

 22/04/2016 |  0 |  11539

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Nhân viên

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

 14/04/2016 |  0 |  11774

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

 05/04/2016 |  0 |  16646

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Pháp Lý – Dự Toán

Thông báo tuyển dụng Cán Bộ Pháp Lý – Dự Toán

 05/04/2016 |  0 |  7753

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng Cán Bộ Pháp Lý - Dự Toán

Xem thêm
Thông báo tuyển dụng Chỉ Huy Trưởng Dự Án Giao Thông

Thông báo tuyển dụng Chỉ Huy Trưởng Dự Án Giao Thông

 17/03/2016 |  0 |  8327

Công ty Cổ phần Bắc Phương thông báo tuyển dụng nhân sự vị trí Chỉ Huy Trưởng Dự Án Giao Thông

Xem thêm